Disclaimer

112 Maassluis, verleent u hierbij toegang tot http://www.112maassluis.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. 112 Maassluis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 112 Maassluis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 112 Maassluis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

112 Maassluis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 112 Maassluis.

Geen overheidsinstantie

112 Maassluis is een nieuwssite op het gebied calamiteiten in en om Maassluis. Wij zijn geen overheidsinstantie en/of hulpdienst. Informeer bij calamiteiten altijd de juiste hulpdienst.

Gesprekken

Alle gesprekken die worden gevoerd met fotografen of redacteuren van 112 Maassluis kunnen worden opgenomen en/of opgeslagen. Deze bestanden kunnen worden gedeeld met onder andere overheidsinstanties. Dit gebeurd echter alleen wanneer hier om gevraagd wordt of wanneer er sprake is van bedreiging of een ander strafbaar feit.

Media

Wanneer 112 Maassluis een licentie verstrekt voor het gebruik van haar beeldmaterialen, kan deze op ieder moment worden ingetrokken. Deze regeling geldt alleen voor particulieren nieuwswebsite’s, derden en andere internetwebsite’s , dus niet voor klanten en/of opdrachtgevers van 112 Maassluis. Wanneer voor het beeldmateriaal betaald is, geldt deze regeling ook niet. De particulier krijgt ruim van tevoren bericht over het beeldmateriaal dat verwijdert moet worden. Wanneer een foto wordt aangekocht mag deze één keer gebruikt worden. Hergebruik is niet toegestaan, tenzij anders is aangegeven of afgesproken.

Media insturen

Bij het versturen van mediamaterialen zoals foto en video naar 112 Maassluis moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden. U, de gene die de foto instuurt, moet de rechthebbende en/of eigenaar zijn van de mediamaterialen. Ook geeft u 112 Maassluis toestemming om deze foto volledig rechten- en kostenvrij te publiceren op www.112maassluis.nl en al haar (sociale) content. Alle kosten die worden gemaakt door verkeerd aangeboden mediamateriaal, kunnen op u worden verhaald.