Waar zijn die kastjes met stroomdraden toch voor?

Sinds een aantal weken zijn in Maassluis geheimzinnige kastjes te zien met stroomdraden over de weg. Wij vroegen het de gemeente!

De gemeente Maassluis laat het volgende desgevraagd weten: “Door ROVM is opdracht gegeven om op de doorgaande wegen het aantal fietsen en auto’s te tellen. Naast het aantal wordt ook de snelheid gemeten. Ook het percentage vrachtwagens is straks bekend. De telling wordt twee volle weken gehouden. ~

In Maassluis is niet bekend hoeveel verkeer bijvoorbeeld over de Westlansdseweg rijdt. Deze gegevens zijn nodig om kruispunten te kunnen ontwerpen. Ook voor andere beleidsdoeleinden worden de intensiteiten gebruikt. Op basis van de intensiteiten kan een geluidsberekening worden gemaakt. Bovendien is dit een begin, als wij over twee jaar weer gaan tellen op dezelfde punten, dan weten wij of het verkeer groeit of afneemt. Dus kunnen de telgegevens voor verschillende doeleinden worden gebruikt.”

Dit is dus het doel en de rede van de kastjes!