Inwoners Maassluis mogen locatie snelheidsmetingen bepalen

Inwoners van Maassluis kunnen sinds kort zelf meebepalen waar de gemeente snelheidsmetingen moet gaan houden. Burgers kunnen via de gemeente laten weten in welke straat zij overlast ondervinden van hardrijders.

De gemeente heeft de mogelijkheid om een mobiele snelheidsmeter te plaatsen. Hieruit blijkt of bewoners inderdaad gelijk hebben over de overlast. Ook kan de gemeenteraad aan de hand hiervan bepalen of er extra maatregelen, zoals het plaatsen van drempels, moeten worden genomen. Als laatst kunnen er ook extra politiecontroles worden gehouden met betrekking tot de snelheid.

Vorig jaar zijn de twee snelheidsmeters aangeschaft door de gemeente. De elektronische panelen slaan gegevens over de snelheid en het aantal voertuigen op. Ook kun je zien hoe hard je op dat moment rijdt. Metingen worden in beide richtingen gedaan, dus ook de kant waar het paneel niet opgericht staat. Het paneel kan ook dicht gedaan worden, zodat er onopvallende metingen gedaan kunnen worden.

Op dit moment worden er metingen gedaan op de Julianalaan en de Noordvliet. Elders dit jaar zullen ook op de Deltaweg, Noorddijk en Merellaan snelheidsmetingen gedaan worden. Aldus de WOS.