Ambulances steeds vaker minder op tijd in Maassluis

04/12

©112Maassluis

Maassluis – Uit een informatiebrief aan de Gemeenteraad blijkt het dat op ruim twee van de tien gevallen de ambulance niet op tijd is in Maassluis. Dit is een verslechtering ten opzichte van twee jaar geleden.

In 2006 was nog 85,6 % van de ambulance’s binnen de norm van 15 minuten in Maassluis ter plaatse. Afgelopen jaar was het nog maar 78,5% en in de eerste 10 maanden van dit jaar staat de teller op 77,1%.

Waardoor de achteruitgang wordt veroorzaakt is onduidelijk. Het Maassluise gemeentebestuur wil met de directeur van de ambulancedienst in gesprek. De prestaties in Maassluis behoren tot een van de slechtste in de regio. Volgens afspraak zou 95% van de ambulances binnen het kwartier op de plaats van de bestelling moeten zijn, maar dat wordt al jaren niet gehaald.

Er is opdracht gegeven vanuit de voorzitter van de Veiligheidsregio om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken. Hieruit zou ook moeten komen welke verbeterprestaties er zouden zijn. Eind maart 2019 zouden de resultaten worden verwacht.