blogname

112
maassluis.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari sprak de burgemeester Edo Haan zijn dank uit aan politie en brandweer. Als teamchef van politieteam Waterweg was ik aanwezig en eerlijk is eerlijk zijn waardering en het applaus van de aanwezigen doet enorm goed.

Oud en Nieuw is namelijk altijd een drukke en onvoorspelbare nacht, ook in Maassluis. De voorbereidingen beginnen na de zomer onder leiding van de gemeente. We maken een draaiboek waarin staat wat we doen rond kwetsbare plekken om de kans op vernielingen zo klein mogelijk te maken. Wat opvallend en goed is in Maassluis is dat op veel plekken zoals scholen, ’s nachts mensen aanwezig zijn. Dat voorkomt zeker vernielingen. Deze mensen verdienen wat ons betreft dan ook een groot compliment voor hun inzet en betrokkenheid!

De politie plant op zo’n avond natuurlijk extra mensen. De regel die we hanteren is: ‘het ene jaar werk je met kerst, het andere jaar met oud & nieuw’. Zo verdelen we de lusten en lasten onder elkaar; zoals dat natuurlijk in ziekenhuizen en andere 24/7 bedrijven ook gaat. ‘T Hoort bij ons werk dat we er juist op deze dagen met extra medewerkers in dienst zijn. Het zijn ook altijd bijzondere diensten; behalve de problemen die we in het werk tegenkomen, zijn het ook voor ons dagen dat je je extra verbonden voelt met elkaar. Het was daarom ook een mooi gebaar van de burgemeester dat hij tijdens de briefing voor de nachtdienst aan het bureau kwam om ons succes te wensen.

Uiteraard werken we op deze avond nauw samen met de brandweer; we hebben korte lijnen en gaan op menig melding samen af. Agenten werken net als normaal in duo’s en krijgen een eigen gebied toegewezen. Hierdoor slagen we er meestal goed  in om snel te reageren. En dan nog blijft het voor de agenten snel schakelen en keuzes maken op straat. Ga je slachtoffers helpen, verdachten zoeken of juist surveilleren en mensen vroegtijdig aanspreken om juist overlast en criminaliteit te voorkomen. Op de piekmomenten is kiezen niet altijd makkelijk.

Deze nacht was ik operationeel commandant voor het gebied van politiebasisteam Waterweg (Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland). In Maassluis zag ik hetzelfde beeld als in de andere twee plaatsen. Gelukkig weinig fysiek geweld, een gezellige horecanacht en geen (vuurwerk)ongelukken. Wat onbegrijpelijk blijft is dat er een aantal vernielingen wordt gepleegd zoals het vernielen van ramen of abri’s op station West. Zinloos, ergelijk. Iedere schade is er natuurlijk een teveel. Toch bleek aan het einde van de nacht, dat de schade door vernieling minder was dan in andere jaren. Dat is in ieder geval een opsteker.

Aan het einde van de nacht verwerken we de meldingen in onze politiesystemen en daarvan krijgt de burgemeester een overzicht. En dan is ’t inmiddels licht en rustig op straat geworden. Lekker gewerkt en het is tijd om moe maar voldaan naar huis en familie te gaan. Dan doen de mooie woorden van de burgemeester en het applaus van Sluizers extra goed. Ik hoop van harte dat u in 2016 tevreden bent over uw politie en dat u de agenten uw waardering laat blijken.

Een gezond en veilig 2016,

Gunther Tijdink

&

Maaike van Os

Teamchef basisteam Waterweg.

Landelijk Nieuws