blogname

112
maassluis.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
Informatie over cold cases

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld. De politie hecht grote waarde aan het (alsnog) oplossen van cold cases. Zij wil recht doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden, maar daarnaast valt het niet uit te sluiten dat daders van deze misdrijven opnieuw de fout ingaan.

Wordt elke onopgeloste zaak met een strafmaat van 12 jaar een cold case?

Nee, een zaak wordt pas een cold case wanneer deze als  zodanig is aangemerkt door een lid van de korpsleiding en de rechercheofficier.

Hoe probeert de politie deze zaken alsnog op te lossen?

Sinds de oprichting van de nationale politie heeft elke eenheid een coldcaseteam. Onder de noemer platform Cold Cases Nederland werken de teams nauw samen en delen zij onder meer kennis en ervaring. De coldcaseteams zijn ook verantwoordelijk voor het onderzoek naar langdurig vermisten en ongeïdentificeerde doden die in Nederland begraven liggen.

Waardoor worden zaken soms jaren later alsnog opgelost?

Er zijn twee belangrijke factoren die hierbij een rol spelen.
Enerzijds zijn er de ontwikkelingen op forensisch gebied, die de teams steeds meer mogelijkheden bieden. Zoals bijvoorbeeld aan dna-onderzoek.
Anderzijds kunnen getuigen een cruciale rol spelen. Getuigen die destijds iets hebben gezien, maar niet naar voren durfden te komen, durven dit na verloop van tijd soms wel. Nederlands onderzoek toont aan dat er ook mensen rondlopen die op een later tijdstip iets hebben gehoord over een onopgeloste zaak.

Om deze getuigen te bereiken, wordt onder meer aandacht voor cold cases gevraagd in televisiprogramma’s en op sociale media en heeft de politie een kalender ontwikkeld waarop elke week een cold case wordt belicht. Lees meer in het nieuwsbericht, bekijk de kalender of ga naar de zaken.

Kan een cold case verjaren?

Met ingang van 1 april 2013 is de verjaringstermijn voor een groot aantal misdrijven ingrijpend veranderd. Misdrijven waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat, zoals bijvoorbeeld moord en doodslag verjaren hierdoor niet meer. De nieuwe regels gelden voor alle zaken die op dat moment niet al verjaard waren. Hierdoor kan meestal nog vervolging plaatsvinden voor misdrijven die in 1988 zijn gepleegd.

Ben ik strafbaar als ik informatie achterhoud?

Een ieder heeft een juridische en maatschappelijke plicht om kennis van strafbare feiten, desnoods anoniem, te melden bij de politie, tenzij u daarmee uzelf of een (naast) familielid belast. Er staat echter geen straf op het achterhouden van informatie over een gepleegd strafbaar feit. U hoeft dan ook niet te vrezen voor vervolging als u, ook na jaren te hebben gezwegen, alsnog informatie deelt.

Landelijk Nieuws