blogname

112
maassluis.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
Op 9 augustus 2016 hielden wij met Ashley Hoogendijk, evenementen coördinator en hoofdagent bij de Politie eenheid Rotterdam, een interview rondom de voorbereiding van Heaven Outdoor in Vlaardingen.

 

Voorbereiding

Het voorbereiden van Heaven Outdoor begint al erg vroeg, namelijk in oktober 2015. De organisatie maakt plattegronden aan, regelt beveiliging en maakt een concept-draaiboek. De politie, brandweer, GHOR, gemeente en DCMR bekijken allemaal de documenten die ze aangeleverd krijgen. Daarna komen de verschillende instanties bij elkaar,  gaan overleggen en kijken naar hoe de organisatie ingedeeld is. De politie geeft advies aan de organisatie, hoe alles het beste kan verlopen. De politie, brandweer en GHOR moeten allemaal hun advies richting de gemeente afgeven. Als dit traject is doorlopen kan de gemeente het evenement vergunnen, zodat het festival veilig kan verlopen. Wanneer dit allemaal is geregeld, kan de politie zich gaan voorbereiden. De politie moet bijvoorbeeld ME aanvragen, (speciale) voertuigen reserveren en uitgebreide draaiboeken samenstellen. De politie gaat samen met alle anderen betrokken diensten, in de week voorafgaand aan het evenement, 3 keer kijken of de organisatie zich houdt aan de afspraken en plattegronden die eerder samengesteld zijn.  Twee van de drie keer is voor het toezicht houden op de afspraken, dit wordt ook wel  de “schouw” genoemd. Een keer is voor de controle op de (nood-)verlichting en vluchtroutes. Het overkoepelende evenementen bureau van de politie houdt toezicht op de organisatie van de agenten. Wanneer nodig kunnen zij ook zaken regelen en tips geven.

 

Materiaal

De politie moet van tevoren voertuigen reserveren en manschappen inplannen. Dit jaar had de politie 1 ME-sectie, die bestaat uit 3x 8 man, een commandant, een opgeleide chauffeur, en een logistiek medewerker. De ME groep word tegenwoordig “Flex-ME” genoemd. Er stonden ook 2 agenten van de hondenbrigade ingepland, die uiteraard ook hun honden bij zich hadden. Het biketeam was ook aanwezig, zij kunnen zich snel bewegen over bospaadjes en voetpaden in de omgeving, eveneens  als de 2 motoragenten die ook ingezet waren. Verder was er een camerawagen gereserveerd met speciaal op  geleide agenten, die kunnen het terrein met diverse camera’s in de gaten houden. Om alle agenten te coördineren, was er een commandovoertuig. Hierin worden ook de camerabeelden in de gaten gehouden en komen om het uur alle leiders van de betrokken organisaties bij elkaar om te kijken of alles nog volgens plan loopt en of er geen problemen zijn. De voetbaleenheid van de politie was ook aanwezig om eventuele hooligans van voetbalclubs te herkennen. Wanneer zij herkent worden, wordt dit doorgegeven aan de camerawagen, die ze weer in de gaten houden. Wanneer de hooligans de fout in gaan worden zij gewaarschuwd door de beveiliging, bij een volgende overtreding of misstap worden zij direct verwijderd van het terrein. Dit geldt overigens voor alle bezoekers. Team handhaving & Toezicht van de gemeente waren aanwezig om onder andere de verkeersregelaars te ondersteunen en toezicht te houden. De politie Vlaardingen & Schiedam waren met 16 agenten in dienst, om het festival goed te laten verlopen. Alle reguliere voertuigen en agenten waren gewoon op straat, om de te surveilleren en meldingen af te handelen. Alle agenten werden gebriefd op het politiebureau Vlaardingen, hier worden onder andere aandachtspunten besproken. Er waren ook 2 mensen van de parketpolitie aanwezig, die beide een arrestantenbus bij zich hadden. Hierin kunnen arrestanten tijdelijk worden opgesloten en veilig worden vervoerd.

 

Locatie

Dit jaar was de tweede editie van Heaven Outdoor opnieuw aan de Surfplas. Een ideale locatie, omdat het vrij weinig overlast veroorzaakt. De DCMR heeft weinig (geluids)klachten ontvangen dit jaar. Vorig jaar was de muziek goed te horen in Maassluis, dat kwam door de windrichting.  Een klein nadeel op dit terrein zijn de (hoofd)vluchtroutes, daar waren er maar twee van. De bezoekers konden het viaduct van de A20 over of moesten als het nodig was de Zuidbuurt kant uit. Dit is voldoende en dus toegestaan. Het aantal bezoekers stijgt elkaar jaar met zo’n 2500 man, in 2015 waren dit er ongeveer 5000 en dit jaar 7500, verwacht wordt dat er in 2017 10.000 bezoekers komen.

 

Festival

Tijdens het festival is de organisatie verantwoordelijk, de politie komt alleen op het terrein wanneer er problemen zijn.  Iedereen die het festival kwam bezoeken moest een fouillering ondergaan. Softdrugs moet worden afgestaan en in een speciale kluis worden gedeponeerd. Als er Harddrugs of wapens werden gevonden, dan werd de toegang geweigerd. Aan het einde van de avond werd de kluis geleegd, dat werd gedaan door een agent en beveiliger, zodat beide er toezicht op hebben wat en hoeveel er precies in de kluis zit. Aan het einde van het festival wordt het terrein volledig leeg geveegd door de beveiliging. Dit houdt in dat alle beveiligers in een lange linie, de bezoekers verzoeken het terrein te verlaten. Tijdens het festival werden diverse verkeersregelaars ingezet. Veel bezoekers werden afgezet door vrienden of familie bij het pompstation langs de A20, maar dit zorgde voor problemen. Bezoekers kunnen namelijk niet vanaf het benzinestation richting het evenemententerrein komen. De beveiliging/verkeersregelaar heeft zo’n 100 mensen weggestuurd bij het benzinestation welke hier wilde parkeren of via het benzinestation naar het evenemententerrein probeerde te komen. Rondom het benzinestation waren zelfs extra hekken neergezet, omdat vorig jaar bezoekers door sloten heen gingen om na het evenement opgehaald te kunnen worden bij dit benzinestation. De politie en handhaving waren ook hier om toezicht te houden.

 

Geslaagde dag

De eenheid RIO (Regionale Informatie Ondersteuning) van de politie hielden alle informatie stromen scherp in de gaten. Zij controleerde vreemde berichten op Twitter of anderen (social) media. Een aantal weken van te voren wordt alles gemonitord. Zelfs de DJ’s worden van te voren gecontroleerd en ook word gekeken wat voor publiek zij aantrekken. Ook wordt er rekening gehouden met anderen evenementen in de regio.  Tijdens het evenement zijn er geen aanhoudingen verricht.  De politie heeft geen extra maatregelen getroffen rondom een eventuele terreurdreiging die er zou kunnen zijn. Wel wordt dit scenario vooraf besproken met de verschillende diensten. In het draaiboek stonden diverse scenario’s, van extreme hitte tot wat te doen bij brand of een grote groep personen die onwel zijn geworden door drugs.

 

Het was een geslaagd evenement met heel weinig problemen en veel positieve reacties. De politie heeft er alles aangedaan om het evenement goed te laten verlopen, en dat is gelukt. De sfeer was enorm.

Een evenement is bijna 90% voorbereiding en 10% op de dag zelf. 

 

Wij danken,

 

Ashley Hoogendijk, hoofdagent, Politie eenheid Rotterdam.

Voor dit interview.

Landelijk Nieuws