blogname

112
maassluis.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
De meldkamer Politie, ook wel het Operationeel Centrum genoemd, is het hart van de politie. Vanaf hier worden alle 1-1-2-telefoontjes beantwoord en uitgegeven aan de agenten op straat. De meldkamer coördineert incidenten en kan bepalen welke eenheden er naar een incident worden gestuurd. De meldkamer is tevens het aanspreekpunt voor agenten op straat.

 

In de meldkamer Rotterdam zitten Politie, Brandweer en Ambulance in één ruimte. De brandweer en Ambulance aan de linkerkant en de Politie aan de rechterkant. Wat opvalt zijn de vele schermen die er hangen. Aan de muur hangen een aantal opvallend grote schermen waarop live camerabeelden te zien zijn. Op de schermen kunnen rechtstreeks camerabeelden van de politiehelikopter te zien zijn. Vanuit de meldkamer kijk je uit op het Rotterdamse centrum en de Erasmusbrug.

 

De meldkamer centralisten zitten allemaal achter een bureau met diverse communicatiematerialen. Zo is er een mobilofoon om te communiceren met agenten en voertuigen op straat en  een telefoon om te communiceren met buurtmeldkamers van bijvoorbeeld regio Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid. Verder hebben de centralisten diverse computerschermen hangen waarop diverse programma’s te zien zijn. De centralisten kunnen precies zien waar agenten en politievoertuigen zich bevinden. Zo kan altijd de dichtstbijzijnde eenheid naar een incident worden gestuurd. Men beschikt over een  grote lijst waar de meldingen te zien zijn. Deze meldingen zijn opvolgorde van urgent naar minder urgent. De centralist heeft ook een  scherm met daarop het zogenaamde C2000-netwerk. Dit is het communicatiesysteem van de Nederlandse hulpdiensten.

 

Als we een rij naar voren gaan komen we aan bij de aanname van 1-1-2-telefoontjes. Wanneer je belt met een mobieltje kom je eerst bij de meldkamer Driebergen, zij vragen wie je wilt spreken en in welke woonplaats. Wanneer je dat doorgegeven hebt, word je doorverbonden met de meldkamer van de genoemde stad. De meldkamercentralist vraagt als eerst het adres van het noodgeval, want dat is het belangrijkste. Mocht er wat gebeuren kan er altijd een auto gestuurd worden. Aan de hand van je melding stelt de centralist gerichte vragen. Zodra er genoeg informatie is, wordt de melding doorgezet naar de uitgiftecentralist . De uitgiftecentralist koppelt er één of meerdere eenheden aan en geeft de melding per mobilofoon uit aan de gekoppelde eenheden. De eenheden in de auto geven een terugkoppeling dat zijn ter plaatse gaan en krijgen wanneer nodig toestemming om met optische- en geluidssignalen te rijden.

 

Er is 24 uur per dag een Hoofd Officier van Dienst. Dat is een teamchef van een basisteam of een districtschef (baas van enkele basisteams). Deze is aanwezig om ervoor te zorgen dat bij bijzondere incidenten en calamiteiten er zorg wordt gedragen dat de (lokale) politiek en bestuur goed worden geïnformeerd, wordt ingespeeld op de informatiebehoefte van de pers, of er zorg is voor de eigen politiemedewerkers. Op straat ligt de leiding altijd bij een Officier van Dienst die alle mogelijke incidenten ter plaatse coördineert. Op de meldkamer zijn centralisten die de meldingen uitgeven, die hebben ook een ervaren senior medewerker die hen daarbij adviseert en die hen ook contact legt met de andere meldkamers in het land.

Foto: Politie | Ed van Niedek

Foto: Politie | Ed van Niedek

 

Het Real-Time Intelligence Center is een belangrijk deel van de meldkamer. De 4 mannen en vrouwen die er zitten, doen Research bij meldingen.  Zij kunnen bij meldingen bijvoorbeeld zien of er iemand woont, die suïcidaal of vuurwapengevaarlijk is.  De mensen hebben een soort van chat met de centralisten, die de informatie weer kunnen doorgeven aan de aanrijdende eenheden.

 

Wij spraken ook met een centralist, tevens Officier van Dienst, op de meldkamer van Rotterdam. Hij is fulltime centralist en vindt het een erg mooie baan. De functie die hij bekleed, Officier van Dienst,  is nieuw op de meldkamer. Hij kan bij meldingen inschatten wat er extra nodig is en vormt een bepaald beeld hierbij.

 

Tot zover het stukje over de meldkamer Rotterdam. Het hart van de hulpverlening in het Rijnmond gebied én omgeving.

Wij bedanken Gunther Tijdink en alle centralisten op de Meldkamer Rotterdam

Landelijk Nieuws