Politie (overig)

Politie pakt snelheidsduivels aan op Westlandseweg in Maassluis

Op woensdagavond 13 juni hield de politie een snelheidscontrole op de Westlandseweg in Maassluis. Dit gebeurde na aanleiding van diverse klachten van omwonenden. De politie schreef diverse bekeuringen uit. De hoogst gemeten snelheid betrof 78 kilometer per uur. De politie zegt, dat de controle zeker meerdere keren gaat plaatsvinden.

Lees verder...
Politie gaat strenger controleren op fout parkeren in centrum Maasland

Er gaat strenger worden gecontroleerd in het vernieuwde centrum van Maasland. Bij de Veldesteijn gaat de politie meer boetes uitdelen voor automobilisten die hun auto op een laad- en losruimte parkeren. Het boetebedrag bedraagt vijfennegentig euro. Bij de bouw van het complex Spreeuwennest is aan de kant van de Veldesteijn een deel van het plein ingericht als laad- en losruimte voor de winkels. 'Die plek is niet bedoeld als parkeerplaats, ook niet om even snel een boodschap te halen of 's nachts te parkeren. Aldus de gemeente tegenover het AD

Lees verder...
Maassluis stukje veiliger geworden volgens politiecijfers van 2017

De misdaadcijfers uit 2017 in Maassluis zijn voornamelijk gedaald. Er is te zien dat het aantal inbraken in een schuur met veertig procent is gezakt. Het aantal overvallen nam met driehonderd procent toe. Het aantal inbraken in zowel woningen, schuren en auto's zijn afgenomen. Opvallend is dat het aantal straatroven gelijk is gebleven. Maassluis stond in het jaar 2016 op positie 71 in de lijst met (on)veilige gemeenten en in 2017 op positie 44. Voor de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2017.   (eerste rij 2017, tweede rij 2016) Woninginbraak 140 | 153 | - 8,5% Inbraak schuur 30 | 50  | - 40,0% Autokraak 93 | 153 | -39,2% Autodiefstal 23 |17  | +35,3% Bedreiging 57 | 43 | +32,6% Mishandeling 67 | 65 | +3,1% Vernielingen 218 | 250 | -12,8% Straatroof 8 | 8 | +0,0% Overvallen 4 | 1 |  +300,0% Zakkenrollen 16 | 14 | +14,3%     Bron: AD

Lees verder...
Hennepkwekerij met 1000 planten gevonden in bedrijfspand in Maasdijk

Op donderdag 31 mei werd er in een bedrijfspand in Maasdijk een hennepkwekerij aangetroffen. De brandweer en politie troffen de plantage van circa duizend planten aan achter een valse muur. Vermoedelijk zijn de planten gevonden in een bedrijfspand aan de De Vierde Hoeve in Maasdijk, maar dit is nog niet bevestigt. De dienst domeinen, een specialistisch bedrijf, heeft de planten verwijderd uit het pand.

Lees verder...
Inbreker overlopen op de Van Beuningenstraat in Maasdijk

Op maandagmiddag 28 mei is er aan de Van Beuningenstraat in Maasdijk een inbreker overlopen. Rond 15.00 uur werd de man betrapt op het stelen van sieraden. Opvallend was, gezien de hoge temperaturen, dat de man een winterjas aan had. De dader is lopend gevlucht, meldt de wijkagent van Maasdijk. Hij is de woning binnengekomen met een valse sleutel Het gaat om een donkere man van 25 à 35 jaar oud. Hij heeft lang haar, los gedragen, en een fors postuur. Ook droeg hij dus een winterjas. Wie iets gezien of gehoord heeft, kan bellen met 0900-8844.

Lees verder...
Verdachte van auto-inbraak aangehouden dankzij alerte buurtbewoners

Op donderdagmiddag 24 mei kreeg de politie een melding van een auto-inbraak aan de Mozartlaan in Maassluis. Direct ging de politie ter plaatse om eventuele daders nog in de kraag te kunnen vatten. Vlak na de inbraak werd er niemand meer aangehouden door de politie. Alerte buurtbewoners hadden goeden en bruikbare informatie voor de politie. Dit zorgde ervoor dat de politie de verdachte op donderdagavond alsnog kon aanhouden. Het voertuig had schade aan onder andere het raam. Of de dader ook buit heeft gemaakt, is niet bekend.

Lees verder...
Grote milieucontrole gehouden in Maassluis en Vlaardingen

Op maandag 21 mei werden er in Maassluis en Vlaardingen milieucontroles gehouden door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SportVisserijBelangen Delfland, Politie en handhavers van de gemeente Vlaardingen en Maassluis. In het buitengebied werden ruim honderdvier vissers gecontroleerd op vergunningen. Er werden zeven bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het varen zonder vaarbewijs, rijden op een scooter zonder rijbewijs en onjuiste visvergunningen. Ook werden er bekeuringen geschreven voor loslopende honden. Mensen die aan het barbecueën waren werden preventief aangesproken op het achterlaten van afval.

Lees verder...
Vandalen slaan toe bij station Maassluis West

Recentelijk is bij station Maassluis West aan de Koningshoek in Maassluis een bushokje vernield. De PVDA Maassluis schat de schade op enkele duizenden euro's. De Maassluise partij laat nogmaals weten dat zij permanent cameratoezicht willen op de stations in Maassluis. De politieke partij zegt het volgende: "De PvdA Maassluis wil permanent cameratoezicht op de stations invoeren. Onlangs bleek dat er relatief “te weinig” diefstallen en vernielingen zijn om permanent cameratoezicht te rechtvaardigen. Wij merken dat camera’s in de binnenstad en de winkelcentra helpen bij opsporing en preventief effect hebben.". Getuigen van de vernieling kunnen bellen met de politie via 0900-8844 of Anoniem. via 0800-7000.

Lees verder...
Automaat leeggehaald bij inbraak VMBO Maassluis aan Kastanjedal in Maassluis

Op vrijdagmorgen 11 mei is er ingebroken bij het Lentiz VMBO Maassluis aan het Kastanjedal in Maassluis.  De inbraak werd vanochtend ontdekt bij een controleronde. Bij de aula bleek een een ruit te zijn ingegooid. Bij de inbraak werd een automaat leeggehaald en de dader(s) ging(en) er vandoor met wat geld, zo laat de politie desgevraagd weten.  De Forensische Opsporing van de politie is opgeroepen om onderzoek te doen in de school. De school gaat zo snel mogelijk aangifte doen van de inbraak. In 2016 werd er ook al een automaat leeggehaald bij de school. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900-8844 of via Anoniem. via 0800-7000.    

Lees verder...
Politie: Veiligheidsgevoel verbetert, misdaadcijfers dalen

Minder Nederlanders zijn het afgelopen jaar slachtoffer geworden van criminaliteit. Dit concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in haar jaarlijkse Veiligheidsmonitor. De politiecijfers bevestigen dit beeld. De politie constateert echter wel een verschuiving naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Verder valt daling van het aantal aangiften via internet op en het behalen van de norm van het aantal wijkagenten. Het CBS ondervroeg ruim 149.000 personen naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. In 2017 gaven ten opzichte van 2012 23 procent minder mensen aan dat ze te maken hadden gehad met geweld, vermogenscriminaliteit of vandalisme. Minder geënquêteerden geven aan zich onveilig te voelen. Ook dat komt overeen met de harde (aangifte)cijfers van de politie. In 2017 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor aan het slachtoffer te zijn geworden van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012. Het aantal door de politie geregistreerde delicten daalde in tussen 2012 en 2017 met 30 procent, van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen delicten. Het overall oplossingspercentage steeg in 2017 licht met 1% naar 26,3%. Het oplossingspercentage in 2015 en 2016 was 25,3%. Harde cijfers Veel vormen van misdaad nemen af, zowel in de slachtofferenquêtes als in harde cijfers. Het aantal geweldsdelicten daalt minder sterk dan vermogensdelicten en vandalisme. Het aantal gevallen van seksueel geweld is nagenoeg gelijk gebleven. Ook geven minder mensen in de enquêtes aan slachtoffer te zijn van cybercrime. Hacken en identiteitsfraude laten een afname zien, maar computervredebreuk en online koop- en verkoopfraude nemen daarentegen toe. Contact met politie De respondenten denken iets gunstiger over de politie dan vijf jaar geleden. Wel geven minder mensen aan contact te hebben met de politie. De bereidheid om aangifte te doen is in 2017 niet wezenlijk gedaald. Maar vergeleken met 2012 is deze wel gedaald. Opvallend is de afname van het aantal aangiften via internet. In april 2017 was een trendbreuk zichtbaar. Dat viel samen met de invoering van sms-authenticatie via DigiD. Dit leverde in 2017 circa 40.000 minder internetaangiften op. De politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijken of er sprake is van een structurele trendbreuk en welke eventuele maatregelen kunnen worden genomen. Dienstverlening In totaal telde de politie 1.816.580 incidenten met de classificaties ‘Spoed’ en ‘Nu’. Dergelijke meldingen komen voort uit 112-oproepen en telefoontjes naar 0900 - 8844. Bij dit soort urgente meldingen worden een of meerdere politie-eenheden ingezet. De Regionale Servicecentra van de politie beantwoordden gezamenlijk 4.652.835 oproepen naar het ‘geen spoed, wel politie’-nummer 0900 - 8844. Onzichtbare criminaliteit De politiecijfers zeggen niet alles. De laatste jaren merken we als korps een verschuiving naar ‘onzichtbare’ criminaliteit, zoals ondermijning. Dat is criminaliteit waar mensen geen aangifte van doen, maar die wel degelijk een maatschappelijk probleem vormt. Het heeft al langere tijd de aandacht van de politie en vraagt ook steeds meer inzet van politiemensen. Doelstellingen Op speerpunten als georganiseerde ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, kinderporno en fraude boekte de politie betere resultaten ten opzichte van de afgesproken doelstellingen. Meer onderzoeken werden opgestart, meer verdachten voorgeleid. Ook legden agenten meer beslag op crimineel geld en goederen: € 360,- miljoen in beslag genomen, in samenwerking met ketenpartners (norm: € 270 miljoen); € 221,- miljoen aan crimineel vermogen afgepakt (norm: € 110 miljoen); 2720 verdachten van fraude vervolgd (norm: 1900); 1361 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt (norm: 950); 712 onderzoeken naar kinderpornografie (norm: 650); 43 onderzoeken naar complexe cybercrime afgerond (norm: 40). Wijkagenten Het afgelopen jaar nam het aantal wijkagenten toe van 3125 in 2016 naar 3445 mannen en vrouwen in 2017. Daarmee voldoet de politie inmiddels aan de gestelde norm. Cijfers In aanloop naar het jaarverslag van de politie medio mei zal de politie verschillende cijfers presenteren.

Lees verder...