blogname

112
maassluis.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
Vervuild bluswater mogelijk oorzaak van massale vissterfte


De oorzaak van de massale vissterfte is nog niet exact bekend, maar het Hoogheemraadschap van Delfland schat de kans groot dat het is veroorzaakt door het gelekte bluswater van de grote brand in Maasland. het Hoogheemraadschap heeft al monsters genomen en wacht af op het resultaat van dit onderzoek.

Het kan zijn dat het bluswater uit de polder is gelopen, omdat het waterschap de stuwen nog niet had gesloten. Ook zijn de stuwen niet honderd procent waterdicht en kan het zijn dat er water doorheen is gekomen. Tevens heeft iemand afgelopen weekend de stuw meerdere keren open gezet, waardoor het bluswater kon doorstromen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft als advies om het water te vermijden voor zowel mens als dier. Bij vissterfte vraagt het waterschap dit te melden via 015 260 8108 en de dode vissen niet aan te raken.

Lokaal nieuws


Landelijk Nieuws